GRÄSMATTEJORD PREMIUM TYP A * – art. 0702 – 1 Ton.

471 kr

Varutyp:                                                    Anläggningsjord
Siktning:                                                    20 mm
Mullhalt:                                                   3-5 vikt %
Lerhalt:                                                      5-15 %
pH:                                                            5,5-7,5
Ledningstal:                                           1,5-4
Volymvikt:                                                 ca 1300 kg/m3

Vikt 1000 kg
Förpackning

Tipplass, I storsäck

Varukorg