Transport

Förslag på material som vi kan leverera eller köra bort

  • Schaktmassor (+ tippavgift)
  • Ris- anläggningsjord (+ tippavgift)
  • Baksand/Sandlådesand
  • Stenmjöl
  • Bärlager
  • Makdam
  • Planteringsjord
  • Se våran sorteringsguide för avfall och bortforsling.

Sorteringsregler avfall

Brännbart avfall (papper, trä, plast). Avfallet måste praktiskt kunna sönderdelas genom krossning.

Får ej innehålla organiskt avfall, med hushållsavfall jämförligt avfall, textil, mattor, presenningar, takpapp, gummi, PVC, stoppade möbler, ris, löv/gräs, tryckimpregnerat trä, slipers, rör eller gips.

Avfallet måste praktiskt kunna sorteras med plockmaskin inom rimligt tid.

Får innehålla textil, mattor, presenningar, gummi, PVC, rör stoppade möbler, ris, låg andel av deponiavfall(mineralull, gips, betong etc)

Får ej innehålla organiskt avfall, med hushållsavfall jämförligt avfall, elektronik, kemikalier, farligt avfall (tex ohärdad cement, CFC-isolering), tryckimpregnerat trä, slipers, kassaskåp eller däck som ej deklarerats.

Avfallet måste kunna kontrolleras och vara deklarerat på blankett som erhålles från oss.

Får innehålla tegel, kakel, mineral- och glasull, betong, blåbetong, max 10% brännbart material (presenningar, trä, etc)

Får ej innehålla byggsäckar, farligt avfall (tex ohärdad cement, CFC-isolering), kassaskåp, elektronik eller kemikalier.

Ska vara deklarerat

Får innehålla alla typer av asbesthaltigt avfall samt alla typer av kassaskåp. Materialet ska vara förpackat.

Får innehålla aluminium, koppar, järn och annat metallskrot.

Får ej innehålla elavfall, kassaskåp eller tryckkärl.

Rena och sorterade lass.

Får innehålla målat/omålat trä, trämöbler och plywoodskovor

Får ej innehålla impregnerat trä, oljebehandlat trä, slipers, säckar eller ris och grenar.

Får innehålla grenar, klipp från buskar och stockar upp till 25 cm i diameter.

Får ej innehålla säckar, jord, rötter, matavfall, sopsand eller spillning/gödsel

Får ej innehålla säckar, jord eller sten.

Har du några frågor? Kontakta oss.

Varukorg