ÄNGSGRUS – art. 0737 – 1 Ton.

335 kr

Varutyp:                                                     Grusblandning
Siktning:                                                     20 mm
Mullhalt:                                                    < 2 vikt %
Lerhalt:                                                       < 5 %
pH                                                              5,5-7,5
Ledningstal:                                               < 2,0
Volymvikt                                                   ca 1500 kg/m3

Vikt 1000 kg
Förpackning

Tipplass, I storsäck

Varukorg