VÄXTJORD TYP D – art. 0735 – 1 Ton.

525 kr

Varutyp:                                                     Mineralbaserad växtjord
Siktning:                                                    20 mm
Mullhalt:                                                    3-5 vikt %
Lerhalt:                                                       <8 %
pH                                                              5,5-7,5
Ledningstal:                                               1,5-4
Volymvikt                                                   ca 1350 kg/m3

Vikt 1000 kg
Förpackning

Tipplass, I storsäck

Varukorg