VÄXTJORD TYP C – art. 0734 – 1 Storsäck

2250 kr

Varutyp:                                                     Mineralbaserad växtjord
Siktning:                                                     20 mm
Mullhalt:                                                    5-8 vikt %
Lerhalt:                                                       5-15 %
pH                                                              5,5-7,5
Ledningstal:                                               1,5-4
Volymvikt, vid leverans:                         ca 1000 kg/m3
Totalporositet:                                         ca 67 %

Vikt 1000 kg
Förpackning

I storsäck

Varukorg