VÄXTJORD TYP B – art. 0732 – 1 Ton.

551 kr

Varutyp:                                                     Mineralbaserad växtjord
Siktning:                                                    20 mm
Mullhalt:                                                    5-8 vikt %
Lerhalt:                                                       <5 %
pH:                                                             5,5-7,5
Ledningstal:                                               1,5-4
Volymvikt:                                                  ca 1250 kg/m3
Totalporositet:                                           ca 55 %

NERLADDNINGAR
Vikt 1000 kg
Förpackning

Tipplass, I storsäck

Varukorg