TRÄDGÅRDSJORD E OGÖDSLAD – art. 0715 – 1 Storsäck

1250 kr

Varutyp:                                                     Växtjord
Siktning:                                                     20 mm
Mullhalt:                                                    7-9 vikt %
Lerhalt:                                                       5-15 %
pH:                                                             5,5-7,5
Ledningstal:                                               0,5-4 (beroende på gödslingsalternativ)
Volymvikt:                                                  ca 1200 kg/m3
Totalporositet:                                            ca 60 %

Vikt 1200 kg
Förpackning

I storsäck

Varukorg