TRÄDGÅRDSJORD E NATURGÖDSLAD – art. 0717 – 1 Ton.

523 kr

Sand i olika fraktioner, torv, rotogräsfri lera,  (NPK 11-5-18 i 0716), (Biofer i 0717). Kan innehålla kompost, natur- eller bergkross och kalk.

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Växtjord
Siktning:                                                     20 mm
Mullhalt:                                                    7-9 vikt %
Lerhalt:                                                       5-15 %
pH:                                                             5,5-7,5
Ledningstal:                                               0,5-4 (beroende på gödslingsalternativ)
Volymvikt:                                                  ca 1200 kg/m3
Totalporositet:                                            ca 60 %

Vikt 1000 kg
Förpackning

Tipplass, I storsäck

Varukorg