RHODODENDRONJORD – art. 0725 – 1 Storsäck

1438 kr

Varutyp:                                                     Jordblandning
Siktning:                                                    20 mm
Mullhalt:                                                     >15 vikt %
pH                                                              4,5-6
Ledningstal:                                               1-3
Volymvikt                                                   ca 650 kg/m3

Vikt 800 kg
Förpackning

I storsäck

Varukorg