RABATTJORD – art. 0720 – 1 Storsäck

1375 kr

Varutyp:                                                     Jordblandning
Siktning:                                                     20 mm
Mullhalt:                                                     >15 vikt %
pH                                                              5,5-7,5
Ledningstal:                                               1,5-4
Volymvikt                                                   ca 650-700 kg/m3

Vikt 700 kg
Förpackning

I storsäck

Varukorg