FRILANDSJORD – art. 0727 – 1 Storsäck

1438 kr

Varutyp:                                                     Mullrik växtjord
Siktning:                                                     20 mm
Mullhalt:                                                    10-15 vikt %
pH                                                              5,5-7,5
Ledningstal:                                               1,5-4
Volymvikt                                                   ca 1000 kg/m3

Vikt 1000 kg
Förpackning

I storsäck

Varukorg