ÄNGSJORD – art. 0738 – 1 Ton.

455 kr

Varutyp:                                                     Mineralbaserad anläggningsjord
Siktning:                                                     20 mm
Mullhalt:                                                    3-5 vikt %
Lerhalt:                                                       < 5 %
pH                                                              5-7
Ledningstal:                                               0,5-2,5
Volymvikt                                                   ca 1300 kg/m3

Vikt 1000 kg
Förpackning

Tipplass, I storsäck

Varukorg